Kajaste esittää - Kulttuuriympäristöohjelma Porvooseen ja kaikkiin itäuusmaalaisiin kuntiin

09.09.2017

- Porvoolle on laadittava kulttuuriympäristöohjelma. Myös muissa itä -uusmaalaisissa kunnissa inventointeihin perustuva kulttuuriympäristöohjelma ja sen perustalta asetettavat tavoitteet ja toimenpiteet vahvistavat kuntien elinvoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä, totesi Itä-Uudenmaan Rakennussuojelusäätiö Salvuksen puheenjohtaja, maakuntaneuvos  K i m m o  K a j a s t e  puhuessaan lauantaina Euroopan Kulttuuriympäristöpäivän tilaisuudessa Porvoossa.

- Porvoon kaupungissa ”taistellaan” jatkuvasti yksittäisistä rakennuksista, niiden kulttuurisesta ja kaupunkikuvallisesta arvosta sekä joskus jopa radikaalista ulkoasun ja käyttötarkoituksen muutoksesta.
Kaupungin erityyppisten kulttuuriympäristöjen ja kokonaisuuden nimissä kulttuurikaupunki Porvoolla tulee olla oma kulttuuriympäristöohjelma ohjaamassa käyttöä ja kunnostusta, laajemmin kaavoitusta. Ohjelma antaa tietoperustan ja linjaa rakennusperinnön hoitoa.

- Huolella ja eri yhteistyötahojen kanssa laadittu kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma on kaikissa kunnissa mainio tuki kaavoitukselle ja päätöksenteolle. Se luo hyvän lähtökohdan myös järjestelmälliselle varainkäytölle sekä luonnollisesti rakennusperinnön, kulttuurimaisemien ja muinaisjäännösten hoidolle. Ohjelma antaa samalla arvokasta tietoa ympäristömme kehittämismahdollisuuksista.

- Inventointien - valmista materiaalia on paljon - yhdessä eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen, ohjelman laadinnan sekä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden perustalta parannetaan järjestelmällisesti asukkaiden ja kunnan elinympäristön laatua ja vahvistetaan sen ominaispiirteitä.

- Kulttuuriympäristö on Porvoon kaupungille, kaikille kunnille, elinvoima- ja imagotekijä ja hyvin hoidettuna se vahvistaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja identiteettiä.

- Porvoossa kattavan kulttuuriympäristöohjelman laatiminen tukee myös Porvoon Kansallisen kaupunkipuiston nyt pitkälle laiminlyötyä hyödyntämistä
20.09.2017Itä-Uudenmaan rakennussuojelusäätiö Salvus päivittää nettisivujaan.
31.05.2017Salvuksen uusi hallitus aloitti
09.09.2017Kajaste esittää - Kulttuuriympäristöohjelma Porvooseen ja kaikkiin itäuusmaalaisiin kuntiin
01.09.2017Kulttuuriympäristöpäivän tilaisuus Porvoon Museossa Vanhalla Raatihuoneella
30.08.2017Salvus asetti Porvoon Vanhan kaupungin työryhmän
01.09.2016Kaksi rakennussuojelusäätiötä sulautuu toisiinsa
01.09.2016Porvoon keskuskenttä on Euroopan Kulttuuriympäristöpäivän teemapaikka
13.10.2015Porvoon vanha asema myyntiin
08.09.2015Teollisuus- ja tehdasrakennukset Porvoossa ja Itä-Uudellamaalla
26.04.2015Nukketeatterilla ennakkoesitys asemalla

Siirry arkistoon »